ACCESSIBILITAT

Declaració d'accessibilitat www.iberperatrans.com

Situació del compliment

Iberpera Trans SL  s’ha compromès a fer accessibles el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del RD 1112/2018.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.

La darrera revisió de l’accessibilitat s’ha fet l’abril del 2023.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web gestionat per Iberpera Trans.

El lloc web de  Iberpera Trans  és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent (totes qüestions en revisió que seran millorades en successives versions dels portals):

 • Alguns formularis no tenen associats els elements de manera adequada, però es revisarà.
 • En algunes pàgines hi ha problemes en lordre de lectura i tabulació.
 • Pendent d’indicar el canvi d’idioma a l’enllaç d’English a la versió mòbil.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 15 de juny de 2023 .

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa.

Última revisió de la declaració:  16 de juny de 2023 . .

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018, com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del correu info@iberperatrans.com o trucant al telèfon 607644040/607645858
 • Podeu presentar:
 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  1. Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4.
  2. Continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessibles seran rebudes i tractades per INCIBE a través del Formulari de contacte (Assumpte: “Accessibilitat de les web“). Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació.

Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta. La reclamació pot ser presentada a través de la Instància Genèrica de la seu electrònica del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, així com a la resta d’opcions recollides a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General dInspecció de Serveis del Ministeri.

Contingut opcional

Aquest lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut al Web (WCAG 2.1)
 • Està optimitzat per a les darreres versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera.
 • Està dissenyat per a la correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive ).
 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS pel disseny.

A més, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per facilitar-ne la interpretació i millorar la navegació pel portal web.

COPYRIGHT © 2023 IBERPERA TRANS S.L. | TOTS ELS DRETS RESERVATS | CREAT PER INFOSER

Accessibility Toolbar

Desplaça cap amunt